Arrangementer

FACTI-webinar

07.05.2021

Norge - en pådriver for global skattereform? / Norway - a driving force of global tax reform?

Les mer

Skatt for utvikling

13.04.2021

CMI og TaxCapDev-nettverket gir deg innsikt i ny forskning på skattefeltet gjennom denne webinarserien. Neste: "Informal elites as local bureaucrats: Why working as a tax collector increases the local accountability of city chiefs in Congo" v/Jonathan Weigel

Les mer