Hvem er vi?

Om oss

Tax Justice Norge jobber for global skatterettferd – et demokratisk og åpent skattesystem.

Da kreves en effektiv og rettferdig skattlegging av multinasjonale selskap, som i dag kan unnslippe skatteregninger ved å flytte overskuddet til skatteparadis.

Vi ble stiftet i 2010 som en uavhengig organisasjon, og er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for Tax Justice. Klikk på "Historie" under for å lese om hvordan det hele startet i Norge og internasjonalt. Den internasjonale skatterettferdsbevegelsen, som vi er en del av, har over tiår utviklet og kjempet frem viktige åpenhets- og skatteløsninger som i dag er blitt internasjonalt anerkjente prinsipper.

Dette gjelder særlig tiltak for å bekjempe hvordan skatteparadisene bidrar til skadelig hemmelighold, de såkalte ABC-ene for åpenhet:
– Automatisk informasjonsutveksling (Automatic exchange of information): Mer utveksling av informasjon mellom land om penger som plasseres over landegrenser
– Reelle rettighetshavere (Beneficial ownership): Offentlighet om hvem som er de reelle eierne bak selskap
– Land-for-land-rapportering (Country-by-country reporting): Offentlighet om selskapers omsetning og skatt i alle land de opererer i

Videre har vi arbeidet for at skattesystemet bør bygges på prinsippene for enhetlig skattelegging, som betyr at hele konsernet vurderes under ett når skatten skal regnes ut og at skatten betales der den reelle virksomheten og verdiskapingen skjer.

Les mer om disse tiltakene og mer i vårt politiske program under.

Tax Justice Norge finansieres hovedsakelig gjennom medlemskontingenter, rammeavtaler, prosjektstøtte og mindre donasjoner. Siden 2013 har vi fått økonomisk støtte gjennom Norads informasjonsstøtteordning. Andre vi har mottatt prosjektstøtte fra er blant annet Utenriksdepartementet og Norges Forskningsråd.
Les mer om våre ansatte og styremedlemmer

Mer informasjon om Tax Justice Norge

Medlemsorganisasjoner