Hvem er vi?

Om oss

Tax Justice Norge jobber for global skatterettferd. Vi ønsker et demokratisk og åpent skattesystem.

Vi ble stiftet i 2010 som en uavhengig organisasjon som er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for Tax Justice. Klikk på "Historie" under for å lese om hvordan det hele startet, i Norge og internasjonalt. Mer informasjon om hva vi jobber for finner du i vårt politiske program under.

Tax Justice Norge finansieres hovedsakelig gjennom medlemskontingeter, rammeavtaler, prosjektstøtte og mindre donasjoner. Siden 2013 har vi hatt rammetavtaler gjennom Norads informasjonsstøtteordning. Andre aktører vi har mottatt prosjektstøtte fra er bl.a. Utenriksdepartementet (Europamidlene og Dialogmidlene) og Norges Forskningsråd (Finansmarkedsfondet og NORGLOBAL).
Les mer om våre ansatte og styremedlemmer

Mer informasjon om Tax Justice Norge

Medlemsorganisasjoner