Ansatte

Andreas Fjeldskår
99721666‬

Andreas er daglig leder i Tax Justice Norge fra 2024. Han har ledererfaring fra Norges Røde Kors, og bringer med seg et stort engasjement for humanitære problemstillinger og internasjonal skattepolitikk. Andreas har også bakgrunn fra Deloitte og KPMG.

Jonas Veland
91685575

Jonas er seniorrådgiver i Tax Justice Norge, og har jobbet i organisasjonen siden 2021. Hans spesialområder er land-for-land-rapportering, åpenhet i eierskap og EUs skattepolitikk. Jonas er også programleder i podcasten Pengeland. Han er statsviter med mastergrad fra UiO.

Kaja Guttormsgaard
48602826

Kaja er rådgiver hos Tax Justice Norge fra 2023, med spesielt fokus på OECD-arbeidet med skatt og FN-prosessen mot en rammekonvensjon for internasjonalt skattesamarbeid. Kaja har en master i International Development fra Paris School of International Affairs (PSIA) ved Sciences Po Paris, med fordypning i finansieringen av nødhjelp, utvikling og fredsarbeid.

Kristoffer Lislegaard
93836175

Kristoffer er ansvarlig for lyd og bilde i Tax Justice Norge. Han produserer blant annet vår video-podcast Pengeland, og kan skryte av å ha gjennomført sin første livestream allerede i 2012. Kristoffer er utdannet musikkteknolog, og når han ikke arbeider hos Tax Justice Norge er han aktiv som komponist, artist og lærer. Kristoffers egne prosjekter finnes på kristofferlislegaard.com

Faglige rådgivere

Gregar Berg-Rolness
47867248

Gregar har arbeidet mange år i Skatteetaten og har vært avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord ligningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. I 2016 ga han ut boken "Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten" på Gyldendal. I 2020 ga han ut "Overskuddsflytting - Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien" på samme forlag. Gregar jobber frivillig som faglig rådgiver for Tax Justice Norge.

Ove Jenssen
98074867

Ove er jurist og har jobbet mange år i Skatteetaten, ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, og senere i Skatteetaten storbedrift. Han har også en master i International Tax Law, og har jobbet med internasjonale skattespørsmål i en årrekke. Ove jobber frivillig som faglig rådgiver i Tax Justice Norge.

Styret

Matilde Angeltveit

Matilde er styreleder i Tax Justice Norge fra 2024. Matilde jobber som politisk rådgiver på klima i Kirkens Nødhjelp, og har vært styremedlem i TJN fra 2022. Hun har tidligere vært nestleder (2020-22) i Changemaker, og har blant annet jobbet med ansvarlig næringsliv, våpeneksport, klima og kapitalflukt. I 2021/22 var hun sentral i å samle over 30 organisasjoner i et opprop for en skattekonvensjon i FN.

Helge Aarseth

Helge er advokat/partner i Larhammer Aarseth Advokatfirma AS. Helge var leder for Hovedstyret i Advokatforeningen i 2000-2004, satt i Skatteunndragelsesutvalget i 2009, vært leder for Oljeskattenemnda og vært medlem av Klagenemnda for Petroleumsbeskatning. Han har vært styreleder for Helse Nordmøre og Romsdal/Sparebanken Møre og er styremedlem i Havila Shipping ASA. Helge bistod Økokrim under TransOcean-saken. Han er bosatt i Molde og ble valgt inn i styret i 2020.

Pia A. Gaarder

Pia A. Gaarder har arbeidet med næringslivets samfunnsansvar, etikk i fondsforvaltningen og bærekraftig finans siden 2002. Hun var i mange år redaktør og journalist i Norwatch, Framtiden i våre henders journalistiske graveprosjekt. Hun har ledet etikk og næringslivsavdelingen i organisasjonen siden 2010 og var deretter fagsjef frem til januar i år da hun gikk over til en stilling som spesialrådgiver. Hun satt i representantskapet til TJN de første årene. Sammen med Forbrukerrådet var hun førende i etableringen av Etisk Bankguide Norge, hvor hun de første årene var prosjektleder og har siden sittet i styringsgruppen. Av utdannelse er hun magister i filosofi med politisk teori som spesialområde, og har jobbet mange år som journalist. Pia ble valgt inn i styret i Tax Justice Norge i 2021.

Galina L. Lund

Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt Nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program «Skatt for Utvikling» i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der. Galina er bosatt i Bodø. Hun har vært styremedlem i Tax Justice Norge siden 2017.

Trond Finstad

Trond er medlem av arbeidsutvalget (den daglige politiske ledelsen) i Fagforbundet, og har ansvar for kampen mot svart økonomi, i tillegg til områdene digitalisering og standardisering. Trond har høgskoleutdanning i offentlig styring, ledelse og økonomi, samt innovasjon i offentlig sektor fra Høgskolen Innlandet. Han har mer enn 20 års arbeidserfaring som regnskapskontrollør ved diverse kemnerkontor. Trond har i tillegg bred lokalpolitisk erfaring fra Vestby kommune gjennom 4 kommunestyreperioder, og har vært leder av Vestby Arbeiderparti i to perioder. Trond ble valgt inn i styret i Tax Justice Norge i 2020.

Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen er fra 2020 professor i praktisk filosofi ved Høgskulen på Vestlandet. Han har lenge jobbet med spørsmål om skatt og ga i 2019 ut boken Rettferdig fordeling og rettferdig skatt som kom i engelsk utgave i 2021 med tittelen Distributive justice and taxation. Før han begynte i jobb ved høyskolen var han postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen, og skrev i den perioden blant annet artikler om skatt på arv. Ved Høyskolen underviser han i tillegg til emner om skatt og rettferdighet, emner om etikk, bærekraft og samfunnsansvar. Jørgen ble valgt inn i styret i Tax Justice Norge i 2022.

Diego Alexander Foss

Diego har siden siden 2012 vært aktiv i en rekke norske sivilsamfunnsorganisasjoner, og har de siste årene jobbet med spørsmål knyttet til selskapers samfunnsansvar og ansvarlige investeringer. Han har tidligere ledet Forum for utvikling og miljø sin arbeidsgruppe for utviklingsfinansiering, og har også fulgt FFD-forhandlingene og arbeidet for en skattekonvensjon i FN tett. Han er til daglig seniorrådgiver i Nordisk Senter for Bærekraftig Finans, hvor han koordinerer organisasjonens arbeid rettet mot Statens Pensjonsfond Utland sine investeringer i fossilindustrien. Diego ble valgt inn i styret i 2024.

Valgkomite

Frida Kvamme (leder), Kjetil Abildsnes, Tom Skauge