Flertall for skattekonvensjon i FN!

Historisk vedtak baner vei for et nytt globalt skattesystem

Den 22. november vedtok FNs generalforsamling et resolusjonsforslag fra Afrikagruppen om å starte arbeidet med å utvikle en rammekonvensjon om internasjonal skattesamarbeid – en skattekonvensjon.

– Dette er en historisk prosess vi nå begynner på. Når den først er etablert, vil en konvensjon om internasjonalt skattesamarbeid kunne avverge et globalt tap til skatteparadiser på estimerte 5000 milliarder dollar det neste tiåret, sier Andreas Fjeldskår, påtroppende daglig leder i Tax Justice Norge.

Norge stemte avstående

Tross at Norge ga tydelig støtte til prosessen i fjor, stemte de avstående i år.

– Ved å stemme avstående, håper Norge å spille en brobyggerrolle mellom det globale sør og nord, som har gitt uttrykk for uenighet i hvordan internasjonalt skattesamarbeid skal finne sted, og om FN eller OECD er ryddige spor. Vi mener begge prosessene må gjensidig forsterke hverandres arbeid. Og vi vil bidra til eierskap og legitimitet blant alle FN-land, som spiller sammen med de initiativene som allerede finnes, sier Espen Barth Eide.

– I tråd med Hurdalsplattformen har Regjeringen en klar ambisjon om at Norge skal innta en ledende rolle innen internasjonalt skattesamarbeid og i kampen mot skatteunndragelse og ulovlig kapitalflyt, legger utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim til. Les hele regjeringens uttalelse her.

Tax Justice Norge er skuffet over at Norge stemte avstående, da en skattekonvensjon i FN vil være det viktigste tiltaket for å sikre et bedre internasjonalt skattesystem. FN er et forum som sikrer at alle land er inkludert, at de forhandler på likefot og at prosessene er transparente. Det samme kan ikke sies om OECD, og vi har derfor sett resultater fra OECDs prosesser som er svært utvannet og i stor grad tjener rike lands interesser. Det gjelder både BEPS og topilar-avtalen, som er det nyeste som har kommet ut av OECDs arbeid med internasjonal skattlegging.

På fredag la regjeringen frem OECDs minimumsskatt for Stortinget. Vi brukte anledningen til å kritisere regjeringens rolle i FN-avstemmingen:

– Dette er en utrolig viktig mulighet for å sikre at internasjonale skatteprosesser behandles i et globalt forum hvor alle land står på likefot og forhandlingene er åpne. Dette i motsetning til OECD. At Norge stemte avstående er svært skuffende, sier Jonas Veland til E24.

Hvordan vil en skattekonvensjon se ut? Tax Justice Europe har laget et forslag til hva en slik konvensjon kan inneholde, for å sikre et velfungerende internasjonalt skattesystem.
Se også Tax Justice Networks dekning av vedtaket, samt Kirkens Nødhjelp sin.


Foto: Julie Kristine Wood