Veiledning av studenter

Vil du skrive master- eller bacheloroppgave om internasjonale skattepørsmål? Vi har erfaring med å veilede studenter fra ulike fagdisipliner og hjelper deg med å finne interessante problemstillinger og litteratur.

Book oss

Vi holder engasjerende foredrag og gjesteforelesninger om skatteparadiser, finansielt hemmelighold, digitalskatt og andre relaterte tema.
Politikkutforming
I tillegg til å utarbeide policy-forslag i våre utgivelser, deltar vi aktivt i politiske høringsprosesser knyttet til våre kjernesaker.
Samfunnsdebatt
Vi jobber med å løfte frem internasjonale skattespørsmål og åpenhetstiltak i den offentlige debatten, og kommenterer ofte på dagsaktuelle saker relatert til dette.