Ressurser

Nøkkeltall

Her finner du et utvalg nøkkeltall om skatteparadis, skatteplanlegging, finansielt hemmelighold og relaterte tema.

Har du andre nøkkeltall du synest vi burde ha med? Tips oss gjerne på info@taxjustice.no.
Finn mer informasjon i vår emnebank
78%
Økning i antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis mellom 2014 og 2020
€100 milliarder
Skattemyndigheter har tatt inn 100 mrd euro i økt skatt siden 2017 fra skatteparadis gjennom frivillig rapportering og etterforskning.
24%
Private bankinnskudd fra utlendinger I skatteparadis ble redusert med 24% mellom 2008 og 2019
40 %
Nesten 40 % av registrert utenlandsinvestering i verden skjer gjennom skallselskap

Damgaard, Elkjær og Johannesen (2019) What is real and what is not in the global FDI Network?

7%
Andelen selskapsskatt Norge mister til skatteparadis

Tørsløv, Wier og Zucman (2019) https://missingprofits.world/

$900 mrd
i økte formuer for verdens milliardærer i 2018
$600 mrd
av multinasjonale selskapers profitt flyttes til skatteparadiser hvert år

Tørsløv, Wier og Zucman (2019) http://gabriel-zucman.eu/files...


10%
Verdien tilsvarende 10% av verdens BNP befinner seg i skatteparadis.

Gabriel Zucman (2017) https://gabriel-zucman.eu/file...

1%
EUs svarteliste blokkerer 1% av det totale finansielle hemmeligholdet som rammer EU-land
$500 mrd
Hvor mye myndigheter i verden taper hvert år pga skatteunngåelse fra selskaper
$200 mrd
Hvor mye myndigheter i verden taper hvert år pga privatpersoners bruk av skatteparadiser
$400 mrd
43
Antall selskaper per innbygger i De Britiske Jomfruøyene (2008)
99 av 100
Antall selskaper på London Børs som revideres av The Big Four
1
Antall år Enron betalte inntektsskatt mellom 1996 og 2000 selv om de rapporterte milliardoverskudd
$50 mrd
10%
av europeiske finansverdier er skjult i skatteparadiser (estimat)

https://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf

Anette Alstadsæter/Niels Johannesen/ Gabriel Zucman "Tax Evasion and Inequality" 2017

8%
andel av private finansielle verdier som er plassert i skatteparadiser
$200 mrd
tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)
$2300 mrd
estimat på finansielle verdier eid av utlendinger i sveitsiske banker i 2015
18000
antall registrerte selskaper i én kontorbygning, Ugland House, på Caymanøyene i 2019
$14 mrd
estimat på tapte skatteinntekter for afrikanske myndigheter pga finansverdier skjult i skatteparadis
30%
av totale finansverdier eid av afrikanere er plassert i skatteparadis.
8
Antall svært skadelige skatteavtaler som Norge har med utviklingsland
9 mrd. kr.
Hva Skatteetaten fant at norske investorer hadde unndratt i beskatning fra 2014-2016.
$216 mrd
Beløpet Apple hadde syltet ned i skatteparadis i 2016
425 mrd kr
Estimat fra 2016 på hvor mye som årlig forsvinner fra afrikanske stater i skatteunndragelser.
€70,000
Hva AirBnB betalte i skatt i Frankrike i 2015
2,5 mill kr
Hva Google skattet i Norge i 2015. Selskapet anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015.
8
8 personer eide like mye som halve verdens befolkning i 2017
Én promille
Google solgte annonser for over 1,9 milliarder i Norge i 2014. Skatten endte på 1,9 millioner.
3%
Økt rapport inntekt for småbedriftseiere etter internettpublisering av skattelister i Norge
3,7%
Selskaper i Storbritannia betalte 3,7% mer i skatt når de måtte være åpne om selskapsstrukturen
102
Land som har forpliktet seg til å starte automatisk infoutveksling innen 2018. Norge er blant disse.

AEOI: Status of Commitments (November 2017) OECD

59%
Verdien av skattefritak for 6 selskaper i Sierra Leone, sammenliknet med nasjonalbudsjettet i 2014.
59%
Andel bedriftsledere i 2014 som mente at selskaper bør rapportere land-for-land.
300.000
Antall selskaper på adressen 1209 North Orange Street i Wilmington, Delaware, i 2017
1/3
Mer enn en tredjedel av verdenshandelen skjer internt i multinasjonale selskaper