Emnebank

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle tema innen skatt og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.

Vi snakker gjerne med deg om oppgaven din, og kan komme med flere tips til aktuell litteratur og mulige problemstillinger. Vi har studentkontakt via mail, zoom eller i fysiske møter om dere er i Oslo-området. Ta kontakt på jonas@taxjustice.no

Hvor mye penger er i skatteparadis?

Her finnes det ulike estimat på verdier registrert i skatteparadis. Vi skriver også om hvilke land som regnes som skatteparadis av forskere, skatteamnestiordninger, om ulovlig kapitalflyt og om eiendom i skatteparadis.

Åpenhet

Her kan du finne litteratur om åpenhet i skatteparadis og ulike åpenhetstiltak som automatisk informasjonsutveksling, register for reelle rettighetshavere, land-for-land rapportering.

Skatt, utvikling og menneskerettigheter

Skatt har koblinger til statsbygging, utvikling og demokrati. Her vil du finne en oversikt over aktuelle tema og litteratur, inkludert om skatteavtaler og menneskerettigheter.