Utgivelser

Rapport: Quality Tax Aid?

14.12.2021

Langt over halvparten av nordisk skattebistand kanaliseres gjennom multilaterale institusjoner, og det måles i liten grad hvordan dette påvirker ulikhet og progressive skattesystemer.

Les mer

Vedlegg til vindkraftrapport

01.03.2021

Vedlegg til rapporten "Vindkraftens Skyggesider" (Tax Justice Network - Norge, 2021). Eierstrukturer for vindkraftverk med høy risiko for overskuddsflytting.

Les mer